beagan eòlais

Aig toiseach an Giblein 2014 chuala mi gu robh an dràma goirid agam, “Gus am Bris an Latha”, a chaidh a sgrìobhadh thairis air feasgair, air a thaghadh airson a bhith na phàirt den t-sreath “A-mach ann an Deich”, aig an Lanntair ann an Steòrnabhagh air Eilean Leòdhais ann an Alba. Tha an t-sreath seo air a chur air doigh le taic bho Pròiseact nan Ealan. ‘S e cothrom iongtach a tha seo do sgrìobhadair ùr airson co-obrachadh le cleasaichean comasach agus criutha de theicneolaichean proifeasanta.

Lean an duilleag seo airson cluinntinn mar a theid dhuinn anns na seachdainean a tha romhainn. Lorgaidh sibh puist eile gu h-iosal ma bhriogas sibh ‘recent post’.

At the start of April 2014 I learned that my swiftly penned short stage drama “Gus am Bris an Latha|Until the Day Breaks” had been selected for inclusion in the Mach ann an Deich(Out in Ten) showcase at the Lanntair Arts Centre in Stornoway on the Isle of Lewis in Scotland. The showcase is organised and funded by Pròiseact nan Ealan, the National Gaelic Arts Agency. This is a wonderful opportunity for a fledgling writer to work with talented actors and a professional technical crew.

You can follow us over the coming weeks right here. You’ll find more posts if you click on ‘recent posts’ below.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s